Hakkımızda

Misyonumuz

Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı’nı (ÇOHAV) kurmaktaki amacımız; hasta çocukların, sağlıkları ve tedavileri ile ilgili ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. KKTC'de sağlık sektörü ile ilgili geliştirilecek birçok nokta bulunmaktadır. Özellikle dar bütçeli ailelerde, ciddi hastalılara sahip çocuklarımızda sorunlar daha da çözümsüz hale gelmektedir. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, vakfımız için gelir elde etmenin yanısıra, çocuk hastalıkları hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Amacımız

Çocukların tedavileri ile tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyonu eğitim, bakım ve korunmaları, sosyal hayata uyumlarını sağlayacak okullar, tedavi merkezleri, kurslar, dinlenme merkezleri, araştırma enstitü ve kuruluşları, sosyal faaliyet ve spor kulüpleri, misafirhaneler, yurtlar koruma ve bakımevleri açmak; açılmasına katkıda bulunmak, açılmış olanları desteklemek, faaliyelerini sürdüren benzer kuruluşlara destek olmak ya da ortak faaliyetlerde bulunmak. Vakıf kurucularının ve üyelerinin dayanışmasını ve birliğini temine yönelik sosyal iktisadi kurumlar oluşturmak. Vakfı tanıtabilmek ve vakfın amacını topluma anlatabilmek için konferanslar, seminerler ve benzeri toplantılar düzenleyerek kültürel faaliyetlerde bulunmak; vakfın gayesine uygun her türlü basın- yayın faaliyetlerinde bulunmak ve benzeri faaliyetleri desteklemek ya da ortak olmak. Çocuk hastalıklarının asgariye indirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak ya da yapılmasını sağlamak, bu alanda bilim kuruluşları, üniversiteler, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler vb. kuruluşlarla işbirliği yaparak alınacak tedbirlerin tespiti ve uygulamasında gerekli faaliyetlerde bulunmak, bunlara öncülük etmek ve yardımcı olmak. Hasta çocuk ve yakınlarına yönelik rehberlik ve rehabilitasyon birimleri kurmakya da kurulmasına katkıda bulunmak.

Neler Yapıyoruz ?

İyi bir geleceği hazırlamaya çocukluk çağında başlıyor ve güvenilir yarınlar için çalışıyoruz. Erken yaş dönemi çocuğun en hızlı geliştiği ve öğrendiği bir dönem. Bu nedenle biz de Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı’nı (ÇOHAV) olarak her çocuğun erken yaşlardan başlayarak sağlıklı büyümesi ve gelişmesini hedefliyoruz. 2017 yılında kuruluşumuz itibaren, sağlık hizmetleri konusunda ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik tüm eğitimlerimizi iyi ve sağlıklı bir “çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha gelişmiş bir toplum yaratılması amacıyla gerçekleştiriyoruz.

Gönüllüler motivasyonu yüksek insanlardır. Daha iyisini yapmak ister, işinin önemine inanır, öğrenmekten ve öğretmekten zevk duyar. Kendisi ile yarışır. Zorlukları gücünü denemek için fırsat olarak görür. Başarılı olmanın yolunun istemekten geçtiğini ve özsaygıda saklı olduğunu bilir. Bu sorumluluğu taşıması, kişinin kendisine ve topluma olan saygısının da bir yansımasıdır. Biz gönüllüler çeşitli projelerle hepimize kucak açan, ekip çalışması ile motivasyonumuzu artıran, karşılıksız vermenin hazzıyla gönüllü olmamıza bir anlam yükleyen ÇOHAV ile çalışmanın gururunu taşıyoruz.